Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Hoge vrijstelling erfbelasting mantelzorgers vervalt

De huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment houdt per 1 januari 2015 op te bestaan. Hierdoor vervalt ook de hoge vrijstelling van erfbelasting voor kinderen die mantelzorg verlenen aan hun ouders. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer laten weten.

Op grond van de regeling in de erfbelasting konden sommige ouders en kinderen – onder bepaalde beperkende voorwaarden – als elkaars partner worden aangemerkt. Daardoor kwamen ze in aanmerking voor de hoge partnervrijstelling van ruim 600.000 euro. Deze regeling stuitte echter op veel kritiek vanwege de willekeurige werking. Zo kon het mantelzorgcompliment alleen aanleiding zijn voor de hoge partnervrijstelling in de erfbelasting in de situatie waarin het kind en de ouder samenwonen en zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende geen andere partner hadden.

Door afschaffing van het mantelzorgcompliment komt hier nu een einde aan. Het compliment wordt overgeheveld naar de gemeenten die dan bepalen hoe zij de waardering voor mantelzorgers tot uiting willen brengen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X