Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst moet wettelijke rente betalen na te late vergoeding heffingsrente

Op 22 augustus 2009 vermindert de Belastingdienst ambtshalve de aan de bv opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2007. Hierbij wordt geen heffingsrente vergoed. Na bezwaar van de bv besluit de inspecteur op 20 december 2011 alsnog een bedrag aan heffingsrente te vergoeden van € 32.534. In geschil is of de Belastingdienst wettelijke rente is verschuldigd over het bedrag van € 32.534.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de Belastingdienst vanwege de te late betaling van de heffingsrente aan de bv wettelijke rente verschuldigd is. Op grond van HR 30 september 2011, nr. 10/02171moet de inspecteur na de ambtshalve vermindering van de voorlopige aanslag € 32.534 aan heffingsrente betalen aan de bv. Deze heffingsrente was de Belastingdienst al verschuldigd vanaf het moment dat de voorlopige aanslag werd verminderd, in augustus 2009 dus.

Nu de inspecteur pas eind december 2011 aan zijn verplichting heeft voldaan, is er in de tussenliggende periode sprake van een verzuim als bedoeld in art. 4:97 Awb, aldus de rechtbank. De inspecteur is wettelijke rente verschuldigd over de periode vanaf zes weken na 22 augustus 2009 tot 21 december 2011. Nu de wetgever geen andere regeling heeft getroffen, is de uitzonderingsbepaling van art. 4:103 Awb niet van toepassing. Het beroep van de bv is gegrond.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X