Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tineke Netelenbos herkozen als voorzitter van de KVNR

Tineke Netelenbos is op 19 juni 2013 herkozen als voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. De Algemene Ledenvergadering stemde unaniem in met een nieuwe bestuurstermijn van twee jaar.

Tineke Netelenbos is sinds september 2007 al voorzitter van de Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden. In 2008 werd zij gekozen tot voorzitter van de KVNR en volgde toen Aart Korteland op.

Belangrijke speerpunten voor de redersvereniging zijn onder meer het versterken van de maritieme arbeidsmarkt, zorg voor een fiscaal aantrekkelijk ondernemersklimaat en stimuleren van schone zeescheepvaart.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X