Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Herstelwerkzaamheden box 3 gaan ten koste van modernisering ICT-systemen Belastingdienst

De herstelwerkzaamheden voor box 3 gaan noodzakelijkerwijs ten koste van de modernisering van de ICT-systemen van de Belastingdienst. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in de Kamerbrief voortgang ICT Belastingdienst.

De herstelwerkzaamheden voor box 3 gaan noodzakelijkerwijs ten koste van de modernisering van de ICT-systemen van de Belastingdienst. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in de Kamerbrief voortgang ICT Belastingdienst.

De Belastingdienst werkt sinds 2021 aan de modernisering van de ICT-systemen via het Meerjarenportfolio (MJP). De doelstelling is om Cool:Gen, software voor de systemen voor inkomensheffing, vennootschapsbelasting en loonheffingen, uit te faseren in 2026 en de ICT-systemen te moderniseren. Deze modernisering is echter afhankelijk van: i) aanvullende en nieuwe beleidswensen, ii) onvoorzien werk voor hersteloperaties en iii) beschikbaarheid van personeel.

Tot 2026 is er in het MJP weinig ruimte voor nieuwe beleidswensen die structuurwijzigingen vergen. Nieuw beleid via parameterwijzigingen, zoals aanpassing van een belastingtarief, worden wel uitgevoerd. Onvoorzien werk voor hersteloperaties heeft betrekking op box 3. Deze hersteloperaties krijgen noodzakelijkerwijs voorrang in het MJP en zullen daarom ten koste gaan van de inzet op de uitfasering van Cool:Gen. Ook heeft de Belastingdienst wat betreft beschikbaar personeel last van de krapte op de arbeidsmarkt en is adequate en adaptieve sturing op ICT-projecten van belang voor de voortgang.

Sinds februari 2023 is een aantal grote projecten afgerond en is de planning van de programma’s “EU BTW e-Commerce” en “Programma Vernieuwing Gegevens” bijgesteld vanwege de implementatie van de KOR 2025 per 1 januari 2025 en budgetoverschrijding.

De Belastingdienst verzorgt op 26 juni 2024 een technische briefing over de modernisering van de ICT-systemen in de Tweede Kamer.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X