Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Gedupeerde niet-bezwaarmakers box 3 moeten in actie komen

De niet-bezwaarmakers tegen de box 3-heffing komen niet voor compensatie in aanmerking. Belastingplichtigen die het hier niet mee eens zijn worden opgeroepen om (toch) een verzoek tot ambtshalve vermindering voor de aanslagen van 2017-2021 in te dienen als ze dit nog niet gedaan hebben. Het verzoek zal worden afgewezen maar dan is dat een opstapje naar de rechter die kan oordelen over wel of niet compensatie.

Het kabinet heeft onlangs besloten om belastingplichtigen die geen of te laat bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing geen compensatie te geven. Om hiertegen in het geweer te komen moeten niet-bezwaarmakers een verzoek tot ambtshalve vermindering over de betreffende jaren indienen bij de Belastingdienst. Dit verzoek zal worden afgewezen maar geeft wel een opening om de zaak aan de rechter voor te leggen door in beroep te gaan tegen afwijzing van het verzoek. Eerder gaf de Hoge Raad nog aan dat het kabinet juridisch gezien niet verplicht is om belastingplichtigen die te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 te compenseren.

Compensatie afdwingen bij rechter
De Bond voor Belastingbetalers roept niet-bezwaarmakers om een verzoek tot ambtshalve vermindering van de aanslag(en) te doen en stapt in ieder geval naar de rechter om de compensatie voor de box 3-gedupeerden af te dwingen. Eerder gaf staatssecretaris Van Rij al aan afspraken te willen maken met een aantal belangenverenigingen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van de rechter.

Voor 2017 nog voor eind dit jaar verzoek doen
Een verzoek tot ambtshalve vermindering moet binnen vijf jaar na het eind van het belastingjaar waarop de aanslag betrekking heeft zijn ingediend. Voor het .jaar 2017 moet een box 3-betalende spaarder dus voor het eind van dit jaar nog het verzoek doen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X