Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederland start programma voor vaccinatie zeevarenden

Half juni begint Nederland met een Covid-19 vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor de vaccinering komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten. Het programma staat onder beheer van onder beheer van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

Onder regie van het RIVM is de afgelopen maanden verkend in hoeverre zeevarenden gebruik kunnen maken van de reguliere nationale vaccinatiestrategie, of dat een afzonderlijke aanpak nodig is. Gezien de bijzondere kenmerken van de groep was de conclusie dat zeevarenden inderdaad een aparte aanpak vergen. Die aanpak betreft een maatwerk programma onder beheer van de KVNR. Het programma is tot stand gekomen in nauw overleg met de Nederlandse overheid, de Vereniging van Waterbouwers, de Redersvereniging voor de Zeevisserij en de vakbond Nautilus International.

KVNR-directeur Annet Koster: “We zijn als reders dankbaar dat de Nederlandse overheid de noodzaak erkent om zeevarenden via een maatwerk programma te vaccineren en ons het vertrouwen geeft om uitvoering te geven aan dit waardevolle vaccinatieprogramma.” Ook Nautilus International voorzitter Marcel van den Broek is "verheugd en dankbaar" dat het vaccinatieprogramma van start kan gaan.

Eén inenting per zeevarende
Vanaf half juni komen 49.000 Janssen vaccins beschikbaar, waardoor met één vaccinatie per zeevarende kan worden volstaan. Dat is belangrijk, want zeevarenden brengen slechts beperkt tijd door in Nederland tijdens een verlof of om naar huis of naar een schip te reizen. Omdat alle zeevarenden nooit binnen één aaneengesloten periode in Nederland zijn, zal vaccinatie over de komende maanden worden uitgespreid. De KVNR zal, in samenspraak met de betrokken partijen en het ministerie van IenW, een centrale rol spelen in de logistieke uitwerking van de vaccinatieaanpak. Vaccinatie zal plaatsvinden in een aantal grotere havens en op Schiphol.

De vaccins worden kosteloos beschikbaar gesteld door de minister van VWS, terwijl de kosten voor de logistieke organisatie en de feitelijke vaccinatie worden gedragen door private partijen in de zeevaartsector. De zeevarenden kunnen worden gevaccineerd ongeacht hun nationaliteit. Dit stelt rederijen in staat om te voldoen aan hun zorgplicht.

Goed voor de continuïteit
Al sinds januari 2020 staan zeevarenden wereldwijd voor enorme uitdagingen om hun werk te doen. In de praktijk konden ze vaak maandenlang niet worden afgelost. Van de internationale reisbeperkingen die van land tot land verschillen zijn zeevarenden nog steeds de dupe. “Die problematiek moeten we nu voor zijn. Het risico van een besmet schip is te groot, op zee is acute medische zorg immers niet direct voorhanden. Dankzij dit vaccinatieprogramma kan ook de continuïteit van de dienstverlening door Nederlandse schepen worden geborgd. Belangrijk, aangezien maar liefst negentig procent van alle goederen over zee wordt vervoerd”, aldus Annet Koster.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X