Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Terugkerende zoon is derde voor eigenwoningregeling

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de woning van de in het buitenland werkende X niet langer als eigen woning kan worden aangemerkt nu haar zoon hierin is gaan wonen. Hierdoor heeft X geen recht op aftrek van hypotheekrente.

Belanghebbende X werkt als ambtenaar van een ministerie in het buitenland. Haar zoon verhuist terug naar Nederland en gaat wonen in de (voormalige) eigen woning. X merkt de woning aan als eigen woning en trekt hiervoor hypotheekrente af. De inspecteur wijst dit af.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X geen recht (meer) heeft op aftrek van hypotheekrente aangezien er geen sprake is van een eigen woning. Hiertoe zou de woning moeten leegstaan en mag deze niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Nu haar zoon sinds zijn terugkeer naar Nederland niet langer tot haar huishouden behoort, moet deze worden aangemerkt als een derde in de zin van de eigenwoningregeling. Daardoor heeft zijn bewoning tot effect dat de woning voor X niet langer als eigen woning kan worden aangemerkt. X heeft dus geen recht op aftrek van hypotheekrente.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X