Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nieuw plan kortetermijnaanpassing box 3 verschijnt op Prinsjesdag 2020

Op Prinsjesdag komt een nieuw voorstel tot box 3-aanpassing op korte termijn om de meeste spaarders en de kleine beleggers tegemoet te komen. Dit voorstel vervangt de vorig jaar gepresenteerde contouren om het box 3‑stelsel aan te passen. Het oorspronkelijke plan stuit namelijk op grote bezwaren. Zo zou het een te groot verschil opleveren tussen belasting die particulieren moeten betalen over rendementen uit beleggingen en de belasting over spaarrente.

Wat betekent dit voor u?
Als u een kleine belegger bent, kan het nieuwe voorstel tot aanpassing van box 3 voor u verlichting brengen ten opzichte van het vorig jaar gepresenteerde plan. Het nieuwe voorstel waaraan nu gewerkt wordt, moet de meeste spaarders en de kleine beleggers binnen het huidige box 3-stelsel op korte termijn tegemoetkomen. Het streven is om het nieuwe plan op Prinsjesdag 2020 in een concreet voorstel te presenteren.

Dit kabinet gaat daarnaast aan de hand van de reeds gepubliceerde bouwstenen voor een beter belastingstelsel onderzoeken welke opties er op langere termijn zijn voor een fundamentele wijziging van het box 3-stelsel.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X