Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Energielabel wordt duur, regel het daarom nu

Wij vinden dat het nieuwe energielabel welke minister Ollongren per 1 januari 2021 wil invoeren geen goed plan. Als vereniging zetten wij grote vraagtekens bij dit dure label, dat huiseigenaren geen extra handelingsperspectief geeft en los staat van de maatregelen uit het klimaatakkoord.

Wij adviseren huiseigenaren die de komende jaren overwegen te verhuizen of nog geen label hebben om nog dit jaar het huidige energielabel aan te vragen. Dit kost gemiddeld €7,50 en is 10 jaar geldig, ook als volgend jaar een nieuw energielabel zou worden ingevoerd.
Wel duurder, niet beter
Het nieuwe energielabel zal gemiddeld €190 gaan kosten. Dat is 25 keer zo duur als het huidige label, maar biedt daarvoor nauwelijks iets extra. Belangrijkste verandering is dat straks een energiedeskundige naar de woning moet komen om het huis in te meten en het nieuwe label te bepalen. Daardoor ben je wel veel duurder, maar niet beter af. Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis: “Dat is onbegrijpelijk. Het nieuwe energielabel jaagt mensen alleen op kosten en biedt geen extra perspectief voor het verduurzamen van je huis.” Uit de onlangs gehouden internetconsultatie blijkt echter dat de minister, ondanks kritiek uit de Kamer, ongewijzigd vasthoudt aan haar plannen om het nieuwe label in te voeren.

Energielabel staat los van klimaatakkoord
Het klimaatakkoord biedt een heel pakket aan maatregelen die huiseigenaren moet aanzetten om hun woning te isoleren zodat straks een hele wijk van het aardgas af kan. Voor veel mensen betekent dit dat ze met hoge kosten en veel gedoe te maken krijgen. De kosten van het nieuwe energielabel komen daar bovenop.

Wijkaanpak en isolatiestandaard moeten richting geven
De isolatiestandaard en de wijkaanpak worden belangrijk voor de verduurzamingsstappen die huiseigenaren moeten nemen. Voor verschillende woningtypes wordt een isolatiestandaard ontwikkeld die aangeeft tot welk niveau het huis moet worden geïsoleerd om van het aardgas af te kunnen. Deze zomer worden de eerste contouren hiervan bekend.

Energielabel indicatie van (on)zuinigheid
Bij verkoop van de woning moet de eigenaar een geldig energielabel kunnen overleggen. Het label moet de koper bewust maken van de energie(on)zuinigheid van een nieuwe woning en helpen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Update 24/06/2020: De VVD heeft een motie ingediend in de Tweede Kamer om het energielabel eenvoudig te houden en daarmee de kosten van het nieuwe label te beperken. Volgende week stemt de Tweede Kamer hierover.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X