Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Maritieme sector goed voor 60 miljard euro omzet

"De maritieme sector staat voor 277.000 banen en een omzet van 60 miljard euro. Bovendien is de sector voorwaardenscheppend voor het Nederlandse verdienmodel. Daar moet je zuinig op zijn en in willen investeren." Dit zei Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land, bij de presentatie van de Maritieme Monitor 2019.

Verkerk ontving de Maritieme Monitor op de maritieme vakbeurs Europort 2019 uit handen van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Naar de nieuwe editie van de 'maritieme staat van Nederland' werd reikhalzend uitgekeken. "Coor, hoe staan we ervoor?" kreeg de minister de afgelopen weken regelmatig te horen, zo vertelde zij tijdens de presentatie.

Op het eerste gezicht valt het beeld niet tegen. In veel opzichten was 2018, het jaar waarop de meeste cijfers betrekking hebben, geen slecht jaar. "Gelukkig nu positieve trends. Herstel is onderweg", tweette NML-directeur Arjen Uytendaal.

Herziene methodiek
Onderzoeksbureau Ecorys maakt de jaarlijkse monitorstudie voor het maritieme cluster in opdracht van IenW en in samenwerking met Nederland Maritiem Land. het maritieme cluster omvat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw / watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.

Het onderzoek betreft een analyse van de economische en arbeidsmarktsituatie voor het jaar 2018 en geeft inzicht in de ontwikkelingen over de jaren 2006-2018 voor de cluster. Dit jaar heeft het onderzoeksteam gekozen voor een nieuwe manier van dataverzameling. Op verzoek van de opdrachtgever is samenwerking gezocht met het CBS. Dit betekent dat het onderzoeksteam de input voor het CBS verzorgt en het CBS vervolgens op basis van zijn eigen (unieke) microbestanden terugkomt met resultaten voor de verschillende economische indicatoren per sector. Het CBS heeft samen met het onderzoeksteam een pilotstudie gedaan voor de offshore sector om deze nieuwe methodiek te toetsen.
Omzet van 60 miljard
Het maritieme cluster was in 2018 in Nederland goed voor een directe toegevoegde waarde van 18,6 miljard euro. Indirect kwam daar nog 7,5 miljard euro bij. Dit komt overeen met 3,4 procent van het bruto binnenlands product (2017: 3,0 procent). Het maritieme cluster bood in 2018 werk aan 276.877 mensen waarvan circa 167.181 directe arbeid betreft. Het totaal aantal werkzame personen in de sector komt overeen met 3,0 procent (2017: 2,9 procent) van de werkgelegenheid in Nederland.

Tel je hier de exportwaarde van het maritieme cluster bij op, dan komt de totale omzet op circa 60 miljard euro. De totale export van de sector bedroeg in 2018 ruim 33 miljard euro. In 2017 was dit nog 31,6 miljard euro. De exportprestatie van het maritieme cluster is dus gegroeid. De grootste exportsector betreft los van de havensector (9,9 miljard euro) de offshoresector met een export van 6,8 miljard euro in 2018. Op een totale export vanuit Nederland van 496 miljard euro is het aandeel van het maritieme cluster goed voor 7 procent.

Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X