Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verdragsartikel over internationaal verkeer geldt niet voor internationaal wegtransport

Art. 13a BvdB 2001 en vrijwel alle Nederlandse belastingverdragen voorzien in een bijzondere heffingsregel voor arbeidsinkomsten van bemanningsleden die hun dienstbetrekking uitoefenen aan boord van een zee- of luchtvaartuig dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd. Deze bijzondere bepaling heeft geen betrekking op internationaal wegtransport. Dit antwoordt staatssecretaris Snel van Financiën op Kamervragen van het lid Lodders (VVD).

Deze bijzondere regeling sluit aan bij internationaal gebruikelijke regels. Het opnemen van een van het OESO-modelverdrag afwijkende bepaling in een verdrag zal niet snel door een verdragspartner worden aanvaard. Volgens de staatssecretaris blijkt uit de praktijk dat de algemene regels voor de toewijzing van heffingsbevoegdheden over het algemeen ook goed werken voor internationaal opererende vrachtwagenchauffeurs. In het algemeen heeft de belastingplichtige met de belastingdiensten van twee landen (het woonland en het land waar de vervoersonderneming is gevestigd) te maken.

Het lid Lodders heeft gewezen op de problematiek van langdurig onopgeloste dubbele belasting voor een aantal Nederlandse vrachtwagenchauffeurs in dienst van Noorse vervoersbedrijven. Hierover lopen een aantal onderlinge overlegprocedures met Noorwegen waarbij de behandeltermijnen zijn opgelopen. Hierover wordt op korte termijn met Noorwegen overlegd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X