Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Onderhandelingen belastingverdragen in 2019

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

Verdragsonderhandelingen kunnen meerdere jaren beslaan. In 2019 verwacht Nederland specifiek met de volgende landen (verder) te onderhandelen: Andorra, Australië, België, Brazilië, Chili, Colombia, Curaçao, Frankrijk, India, Kosovo, Marokko, Oeganda, Oostenrijk, Pakistan, Portugal, Sri Lanka, Thailand en Zuid-Korea. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen en door in belastingverdragen antimisbruikbepalingen op te nemen om de risico’s op onbedoelde niet- heffing en misbruik te beperken.

Nederland heeft op 7 juni 2017 het multilateraal instrument (MLI) ondertekend tegen internationale belastingontwijking. Met dit verdrag kan Nederland in één keer met een grote groep landen antimisbruikbepalingen opnemen in belastingverdragen. Momenteel lijken bijna 90 landen het verdrag te gaan ratificeren. Dit aantal kan in de komende jaren verder oplopen. Het verdrag maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun wederzijdse belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Ook bevat het verdrag maatregelen om conflicten over de uitleg van belastingverdragen sneller op te lossen. Daarbij is het wel van belang dat niet alleen Nederland, maar ook het andere verdragsland het verdrag ratificeert.

Het MLI is op 6 februari in de Tweede Kamer behandeld. De verwachting is dat het MLI in 2019 zal worden geratificeerd na behandeling in de Eerste Kamer. Na ratificatie van het MLI zal worden bezien met welke landen Nederland een verdrag heeft dat niet door het MLI kan worden aangepast en waarbij ook geen sprake is van lopende verdragsonderhandelingen. Bij deze landen zal dan vervolgens worden bekeken hoe in het belastingverdrag alsnog antimisbruikbepalingen kunnen worden opgenomen in lijn met de BEPS-minimumstandaard tegen verdragsmisbruik.

Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd om schriftelijk contact op te nemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de mogelijke onderhandelingen voor de komende jaren is informatie over problematiek van dubbele belastingen met andere landen dan hierboven ook welkom.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X