Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kabinet zet bijl in hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek voor de hoogste inkomens gaat vanaf 2020 met drie procentpunt per jaar omlaag, in plaats van de 0,5 procentpunt die in 2014 is afgesproken. Dat staat in het Belastingplan dat het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met de hypotheekrenteaftrek daalt ook het eigenwoningforfait. De regering wil met de maatregel - die ook al in het regeerakkoord stond, en nu wordt uitgewerkt - stimuleren dat huiseigenaren hun hypotheek sneller aflossen.

De renteaftrek wordt sinds 2014 afgebouwd van 52 procent naar 37,05 procent. Dat zou in eerste instantie met kleine stapjes gaan, van 0,5 procentpunt per jaar, en tot 2042 duren. Nu wil minister Hoekstra (Financiën) dat tempo kennelijk versnellen, zodat het nieuwe aftrekpercentage al in 2023 - negentien jaar eerder! - wordt bereikt.

Dat kan verrassingen voor huiseigenaren opleveren, staat in het Belastingplan, maar om de nationale hypotheekschuld te verkleinen vindt het kabinet de maatregel toch nodig. Het geld dat overblijft doordat de aftrek minder is, wordt gebruikt om het eigenwoningforfait te verlagen.

Het versneld verlagen van de hypotheekrenteaftrek is vooral pikant voor de VVD. De liberalen profileerden zich jarenlang als voorvechter van huiseigenaren en hun aftrekposten.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X