Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nieuwe regel heffingskortingen geen benadeling grensarbeiders

Volgens staatssecretaris Snel (Financiën) is het niet meer vanzelf toekennen van heffingskortingen aan buitenlandse belastingplichtigen, zoals Belgische en Duitse grensarbeiders, geen benadeling van deze groep. Hij antwoordt dat op Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA).

Omtzigt wilde naar aanleiding van een bericht in het FD weten waarom het niet mogelijk zou zijn dat Nederlandse werknemers die in Duitsland wonen de heffingskortingen kunnen aanvragen per voorlopige aanslag.

Het bericht betrof een maatregel die per 1 januari 2019 ingaat. Die moet voorkomen dat buitenlandse belastingplichtigen heffingskortingen ontvangen waarop ze geen recht hebben. Buitenlandse belastingplichtigen krijgen vanzelf dezelfde heffingskortingen als Nederlanders. Blijkt achteraf dat ze er geen recht op hebben, dan moeten ze de belasting alsnog betalen. Die regel wordt volgend jaar omgedraaid. Buitenlanders die in Nederland werken, krijgen niet automatisch heffingskortingen meer (behalve de arbeidskorting). Zij moeten de kortingen aanvragen door in Nederland belastingaangifte te doen.

Kwalificerende belastingplichtige
Volgens Snel gaat het om een groep van circa 350.000 buitenlandse belastingplichtigen die vanaf 2019 geen heffingskorting meer hoeven terug te betalen. Een groep van 130.000 zogeheten kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen heeft wel recht op dezelfde heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. “Zij kunnen deze heffingskortingen via de aangifte inkomstenbelasting achteraf te gelde maken. Maar zij kunnen de heffingskortingen na het invullen van het programma voorlopige aanslag ook via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting gedurende het kalenderjaar te gelde maken. Dit geldt ook voor inwoners van Duitsland die in Nederland werken.”

Voor nieuwe gevallen worden de heffingskortingen niet via een voorlopige aanslag gedurende het lopende kalenderjaar uit te betalen. “Is echter voor één jaar vastgesteld dat iemand een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is en de omstandigheden niet zijn gewijzigd, dan kan de heffingskorting vervolgens via de voorlopige aanslag in daaropvolgende jaren tijdens het lopende jaar worden uitbetaald.”
Belgen wel direct aanvragen
Vanwege een non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag met België kunnen inwoners van België echter wel direct bij aanvang van de buitenlandse belastingplicht een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen. “Voor inwoners van België is voor het recht op heffingskortingen niet relevant of ze kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn.” Om inwoners van Duitsland al direct van de heffingskorting te laten profiteren, is geen verdragswijziging nodig, aldus Snel. “Door dit toe te staan zou het effect van de maatregel, zoals hiervoor beschreven, echter deels ongedaan gemaakt worden. Bovendien zou een uitzondering voor inwoners van Duitsland gepaard gaan met precedentwerking. Om dat te voorkomen zou een verdragswijziging nodig zijn om inwoners van Duitsland die ‘nieuwe’ gevallen zijn, net als inwoners van België, toe te staan de heffingskortingen eerder via een voorlopige aanslag te kunnen laten effectueren.” Nederland heeft wel zo’n specifieke bepaling voorgesteld aan Duitsland, maar Duitsland bleek niet bereid deze bepaling op te nemen.
Geen discriminatie
Volgens Snel is er geen sprake van het schenden van non-discriminatieafspraken tussen Nederland en Duitsland. “Voor de goede orde merk ik daarbij op dat inwoners van Duitsland met de Duitse
nationaliteit bij toepassing van deze regel niet anders behandeld worden dan inwoners van
Duitsland met de Nederlandse nationaliteit.”

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X