Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Zo kunt u 2017 fiscaal vrolijk afsluiten

Wie nog dit jaar wil profiteren van een aantal gunstige belastingregelingen, moet de komende weken in actie komen. Want ook in 2018 veranderen er weer allerlei fiscale regels. Door nu administratieve maatregelen te nemen, kan nog bespaard worden op de belastingaanslag voor dit of komend jaar. Hieronder een aantal eenvoudige tips:

Houd de voorlopige aanslag up to date
Verwacht u in 2018 een verandering van inkomen, bijvoorbeeld door een andere baan of pensionering? Of zal de hoogte van uw hypotheekrente wijzigen, bijvoorbeeld door verhuizing of een extra aflossing?
Dan is het verstandig om de voorlopige aanslag ook te veranderen. Verandert u de voorlopige aanslag niet, dan is zeer goed mogelijk dat in de loop van 2018 te weinig belasting wordt betaald. Bij de definitieve aanslag over 2018 kan dat een vervelende extra betaling opleveren.

Studeer in 2018 of 2019
Zelf een studie doen of een opleiding volgen, is heel nuttig. Het vergroot de kansen op een (nieuwe) baan en het is vaak nog leuk ook. Het is ook leuk dat de overheid de studie vaak fiscaal ondersteunt. De kosten van de opleiding kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting waardoor u minder afdraagt aan de fiscus. Deze regeling wordt per 1 januari 2019 echter veranderd en ingeperkt. Wie nog wil profiteren van fiscaal vriendelijk studeren, moet de studie in 2017 of 2018 doen.

Woning met restschuld nu verkopen
Ruim vijf jaar geleden – op het hoogtepunt van de crisis op de woningmarkt – is de zogeheten regeling restschuld eigen woning ingevoerd. Deze is bestemd voor mensen die hun woning verkopen, maar de opbrengst is lager dan de hypotheekschuld. Door de regeling kunnen rente en kosten van deze zogeheten restschuld maximaal vijftien jaar worden afgetrokken van de belasting.

De overheid vindt echter dat de woningmarkt inmiddels weer zo goed is, dat deze noodmaatregel per 1 januari 2018 vervalt. Wie dus een woning heeft die ‘onder water’ staat (de verkoopopbrengst zal lager zijn dan de hypotheekschuld) zou kunnen proberen de woning nog vóór 1 januari te verkopen. Dan kan nog worden geprofiteerd van de gunstige regeling restschuld eigen woning.

Bespaar met je partner
Iemand tijdens een feestje voorstellen als ‘dit is mijn partner’ kan prima maar de Belastingdienst gaat niet zomaar akkoord met die verklaring. Voor de fiscus is het partnerschap belangrijk omdat fiscale partners allerlei zaken onderling mogen uitruilen bij de belastingaanslag. Het gaat dat bijvoorbeeld om aftrekposten voor zorg of bijtelling voor de eigen woning. Partners die handig spelen met deze mogelijkheid kunnen flink besparen op de aanslag. Partners die getrouwd zijn, worden door de Belastingdienst automatisch als ‘fiscaal partner’ beschouwd.

Niet getrouwd maar wel samenwonend op één adres? Dan bent u allebei fiscaal partner door te voldoen aan een (of meerdere) van de volgende voorwaarden:
  • Samen een kind hebben of één van de partners heeft een kind en de ander heeft het erkend
  • Bij uw pensioenfonds bent u aangemeld als partner
  • U bent gezamenlijk eigenaar van de woning
  • Er is een notarieel samenlevingscontract
  • Vorig jaar was u ook al erkend als fiscaal partner
Spaartaks
De term ‘spaartaks’ wordt vaak gebruikt, maar de officiële aanduiding is vermogensrendementsheffing. Het gaat om de belasting op vermogen, zoals spaargeld of beleggingen. De regels van deze belasting zijn veranderd.

Om te beginnen wordt deze belasting opgelegd vanaf de grens van € 25.000 per persoon. Partners mogen dus samen € 50.000 aan vermogen bezitten voordat de belasting wordt opgelegd. Vanaf 2018 gaat dat vrijstellingsbedrag omhoog naar € 30.000 per persoon, zo is het voorstel van huidige kabinet.

De vermogenstaks werkt via een zogeheten verondersteld rendement. De fiscus gaat ervan uit dat op het vermogen een bepaald rendement wordt behaald (bijvoorbeeld dividend of rente) en over dat ‘bedachte’ rendement moet belasting worden behaald. Of in de praktijk dat rendement ook echt wordt behaald, is niet van belang. Wie veel minder rendement haalt, heeft pech want de belasting moet worden betaald, wie veel meer rendement maakt (bijvoorbeeld door slim beleggen) heeft een meevaller want over het extra wordt géén belasting geheven.

Het veronderstelde rendement is hoger naarmate het vermogen groter is. Deze regeling bestaat omdat de overheid ervan uitgaat dat met grote vermogens meer rendement kan worden behaald dat met kleinere vermogens. Voor vermogen tot € 75.000 geldt een verondersteld rendement van 2,02% (over dat percentage moet belasting worden betaald); vermogen van € 75.000 tot € 975.000 kent een rendement van 4,33% en boven de € 975.000 is het veronderstelde rendement 5,38%.

Loos je vermogen
Wie zo veel vermogen bezit dat de rendementsheffing geldt, kan ervoor kiezen om het bedrag nog dit jaar te laten dalen. Er zijn veel simpele stappen:
  • Vooruit betalen van hypotheekrente (vraag of de bank dat accepteert)
  • In één keer de premie 2018 van verzekering ziektekosten voldoen
  • Grote uitgaven ‘naar voren trekken’(bijvoorbeeld aanschaf nieuwe elektronica)
  • Eventueel pensioentekort aanvullen
  • Extra aflossen op de hypotheek
Schenken
Vooral ouderen kiezen er graag voor om hun kinderen geld te schenken. Onder voorwaarden kan dat zonder dat het kind belasting moet betalen over het ontvangen bedrag. Sowieso mag elk jaar een bedrag worden geschonken. Over 2017 is dat bedrag € 5.320.

Daarnaast mogen ouders één keer in het leven ruim € 25.000 schenken aan hun kind (voorwaarde is dat het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is). Voor die groep kinderen is er een extra aantrekkelijke regeling: zij mogen eenmalig € 100.000 ontvangen om de eigen woning te financieren, bij aankoop of om de lopende hypotheek af te lossen.

Let op: de fiscus let streng op deze regels. De bedragen moeten vóór 31 december zijn overgeschreven en naar een rekening die op naam staat van het kind dat het geld ontvangt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X