Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Meer Oost-Europese matrozen in de binnenvaart

Nederlandse bedrijven die actief zijn in de binnenvaart hebben in eigen land grote moeite om personeel te vinden. Volgens de brancheorganisatie, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), komt intussen 20 tot 30 procent van de opvarenden van riviervrachtschepen uit landen als Polen, Roemenië en Tsjechië.

"De werkgevers willen echt het liefst Nederlandse medewerkers, ook vanwege de communicatie aan boord. Maar ze zijn er simpelweg niet", zegt woordvoerder Michiel Koning in De Telegraaf. "Er zijn alleen al voor de functie van schipper 200 vacatures, waarvoor geen Nederlanders te vinden zijn."

Stuurlui moeilijk te vinden
De Oost-Europeanen op de binnenvaartschepen zijn overigens bijna alleen matrozen, en vrijwel nooit kapiteins of schippers. Ook aan kapiteins en schippers is een groot tekort, maar Oost-Europeanen hebben zelden de vereiste papieren.

"Ze komen nog wel eens uit Tsjechië of Slowakije, maar niet uit Polen, Rusland of Roemenië. Het is namelijk lastig om alle benodigde papieren te behalen voor deze groep", zegt Dirk van der Plas, voorzitter van de ledengroep droge lading van de CBRB. Dat komt onder meer omdat opleidingen binnen Europa niet gelijkgetrokken zijn.

Het tekort aan goede kapiteins met de juiste papieren heeft volgens hem twee oorzaken. Aan de ene kant werken kapiteins liever op de beter betalende riviercruises. Daarnaast nemen minder dan vroeger schipperskinderen het werk van hun ouders over, "mogelijk omdat zij het een weinig sexy beroep vinden."

15.000 banen
Door de aantrekkende economie groeit het aantal opdrachten voor de binnenvaart. Hierin heeft Nederland een leidende rol in Europa. De helft van het transport over de Rijn, met afstand de belangrijkste Europese waterweg, is in handen van Nederlandse schepen.

Volgens onderzoek van de Rabobank telt Nederland zo'n 7.500 binnenvaartschepen, die werk bieden aan naar schatting 15.000 mensen. Veel schepen varen tegenwoordig 24 uur per dag, waardoor er meer stuurlui nodig zijn. Twee jaar geleden zat de sector nog diep in de problemen.

Veel vakantie
De branche kampt met een negatief imago vanwege het beeld dat opvarenden van binnenvaartschepen lang van huis zijn. Dat klopt, maar er staat ook compensatie tegenover. "De meeste werkgevers hanteren roosters van twee weken op en twee weken af. Zulke lange periodes van vrije tijd biedt een doorsnee kantoorbaan niet", zegt Koning in de krant.

Mede geholpen door campagnes lijkt een groeiend aantal jongeren toch weer heil te zien in de binnenvaart, ook vanwege het vooruitzicht dat er na het examen een gegarandeerde baan wacht. Het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam en de Maritieme Academie Harlingen zien het aantal leerlingen stijgen, melden deze maritieme opleidingen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X