Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Goedkeuring voor toepassing vrijstellingsmethode onder belastingverdragen met Golfstaten

De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat een vermindering ter vermijding van dubbele belasting wordt verleend volgens de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking van inwoners van Nederland waarvoor onder het desbetreffende belastingverdrag een heffingsrecht is toegewezen aan de Golfstaat.

Het gaat om de volgende Gofstaten: Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). In de belastingverdragen met de Golfstaten is het verdragsbeleid om dubbele belasting te vermijden door middel van de vrijstellingsmethode, niet ten volle tot uitdrukking gekomen. Dit leidt tot onbedoelde verschillen in behandeling en concurrentienadelen. Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 september 2017 en wel met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X