Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst schrijft dat inning in gevaar is door it-problemen

Een aantal it-systemen van de Belastingdienst heeft zo veel mankementen dat de belastinginning in gevaar kan komen. Dat blijkt uit interne evaluaties van de Belastingdienst in handen van de Volkskrant.

Het is zeker niet voor het eerst dat er twijfels zijn over de it-systemen van de Belastingdienst. De Rekenkamer noemde de organisatorische problemen al eens 'een bom onder de belastinginning'. Zelf schrijft de Belastingdienst nu dat de 'continuïteit van de inning van belasting' gevaar loopt.

Oude systemen
Doordat de huidige systemen oud zijn en personeel in hoog tempo uitstroomt, dreigt er een schaarste aan kennis te ontstaan. Het personeel dat weet hoe de systemen werken vertrekken. Daar komt bij dat een fors deel van de systemen helemaal niet voldoet aan de huidige normen maar in gebruik blijft omdat er nog geen vervanging is.

Klein foutje, grote problemen
Behalve inningsproblemen kunnen verouderde systemen ook de kans vergroten op verkeerd verzonden brieven, onjuiste aanslagen, onterechte navorderingen en foutmeldingen. Door de grote groep van miljoenen belastingbetalers kan een kleine fout al grote gevolgen hebben.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X