Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Orde op zaken bij de Belastingdienst

Een update in ons dossier over de Belastingdienst en het telefonisch intrekken van bezwaarschriften. In oktober onthulden wij dat de Belastingdienst in strijd met de wet handelde en tienduizenden bezwaarschriften illegaal afdeed. Volgens de wet moet het indienen van een bezwaarschrift, als u het niet eens bent met uw aangifte 2016 bijvoorbeeld, en het eventueel intrekken daarvan namelijk netjes georganiseerd en schriftelijk. Maar de Belastingdienst doet het liever telefonisch.

Na onze uitzending werden er Kamervragen gesteld en moest staatssecretaris Wiebes tekst en uitleg geven in de Tweede Kamer. Hoe staat deze illegale werkwijze er nu voor? Komt de staatssecretaris deze tienduizenden mensen tegemoet?
Een gesprek met Frank Herreveld, bestuurslid van de afdeling Formeel Belastingrecht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en belastingadviseur bij Mazars, over een Belastingdienst die zijn zaakjes niet op orde heeft.

Herreveld geeft aan dat er sprake is van een structureel probleem bij de Belastingdienst. De vertrekregeling, het illegaal gebruiken van kentekengegevens, en het in strijd met de wet afhandelen van bezwaarschriften, de Belastingdienst heeft het heffen van belastingen en het zelf betalen van belastingen niet onder controle. En de mogelijkheid die staatssecretaris Wiebes aan burgers geeft om alsnog hun recht te halen, vindt hij ook tekortschieten. De staatssecretaris zegt namelijk dat hij niet weet om hoeveel bezwaarschriften het gaat en wie gedupeerd zijn. Dus de enige mogelijkheid is dat mensen zich zelf melden bij de Belastingdienst. "Het verhaaltje van Wiebes dat niet te achterhalen valt hoeveel bezwaarschriften er waren, is natuurlijk onzin, want dat zijn allemaal schriftelijke stukken, die in de documentatie bij de Belastingdienst horen te liggen. Natuurlijk zijn die er, ze hebben alleen geen zin om al die tienduizenden bezwaarschriften - futiele bezwaarschriften in hun ogen - op te gaan zoeken."

Herreveld benadrukt dat een bezwaarschrift altijd schriftelijk wordt ingediend, dus dat het ook schriftelijk beantwoord moet worden door de Belastingdienst. Zolang dat niet zo is, is het nog niet afgedaan. Hij adviseert mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend, maar daar nooit meer wat over hebben gehoord, alsnog contact op te nemen met de Belastingdienst. "Als je ooit een bezwaarschrift hebt ingediend, schrijf nog even een briefje naar de Belastingdienst of pleeg een telefoontje naar de Belastingtelefoon met de uitleg 'ik heb nog een bezwaarschrift ingediend, ik wacht op antwoord'. Dan kan je vragen om een hoorzitting of een schriftelijk antwoord, maar er hoort wel een schriftelijk antwoord te komen."

Volgens Herreveld wacht de nieuwe staatssecretaris nog een zware taak op het ministerie van Financiën.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X