Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Hypotheekrenteaftrek buitenlandse woning moet soepeler

De Nederlandse inkomenseis voor hypotheekrenteaftrek voor een buitenlandse hoofdwoning is in strijd met het vrij verkeer van kapitaal. Dit heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Hoge Raad. Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 9 februari 2017 in de zaak C-283/15.

Een Nederlander die in 2007 in Spanje woonde, heeft geen inkomen in Spanje maar genereert 60 % van zijn inkomen in Nederland. De Nederlandse regel bepaalt dat niet-ingezetenen 90 % van hun inkomen in Nederland moeten ontvangen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit is volgens het EU-Hof in strijd met het vrij verkeer van kapitaal. X moet in zijn omstandigheden aanspraak kunnen maken op aftrek in verhouding tot zijn inkomen in Nederland, dat wil zeggen 60 % van de hypotheekrente.

Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X