Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst-debacle: 'Geen aanwijzing dat Wiebes meer wist'

Er zijn ‘geen aanwijzingen’ gevonden dat staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) al eerder wist van ambtelijke waarschuwingen dat de omstreden vertrekregeling bij de Belastingdienst uit de hand zou lopen. Ook zijn er geen persoonlijke aantekeningen gevonden die het tegendeel zouden bewijzen.

Dat zei oud-topambtenaar Hans Borstlap vanavond tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het vernietigende rapport dat hij vrijdag samen met Tjibbe Joustra presenteerde. Deze tweekoppige ‘commissie van wijzen’ schokte het parlement met de conclusie dat de belastinginning in gevaar is, nu medewerkers die de fiscus graag had willen behouden door een al te riante regeling de dienst verlaten.

Komende donderdag moet Wiebes zich verantwoorden tegenover de Kamer. Kamerleden vinden het maar moeilijk te geloven dat ambtelijke waarschuwingen de politieke top niet zou hebben bereikt en Wiebes voor een voldongen feit werd geplaatst.

Memo
Tot de verbeelding spreekt vooral een overleg op 23 november 2015 waar een niet nader genoemde topambtenaar een memo ‘onder de arm’ zou hebben meegenomen met daarin de waarschuwing dat er grote risico’s kleefden aan de vertrekregeling. Wiebes zegt zich niet te herinneren deze informatie onder ogen te hebben gehad.

Uit de conclusie van Borstlap spreekt de suggestie dat Wiebes inderdaad van niets wist. Wel stelt de commissie tegelijkertijd vast dat Wiebes kennelijk ook geen aanleiding zag nadrukkelijk te vragen naar het verloop van de onderhandelingen met de vakbonden. Toen in januari bleek dat de overeengekomen regeling voor iedereen bij de Belastingdienst werd opengesteld en dus ook voor mensen die de fiscus graag had willen behouden, was het te laat om nog in te grijpen. De vertrekregeling viel 70 miljoen euro duurder uit dan beoogd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X