Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Piloot is geen IB-ondernemer maar in dienstbetrekking werkzaam

Belanghebbende is piloot. De rechtbank oordeelt dat belanghebbende geen ondernemersrisico loopt en het hem aan de vereiste zelfstandigheid ontbreekt om als ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 te worden aangemerkt. Door de wijze waarop belanghebbende en zijn opdrachtgever invulling hebben gegeven aan de overeenkomst die tussen hen is afgesloten, is sprake van een gezagsverhouding. De inspecteur heeft terecht vastgesteld dat belanghebbende loon uit dienstbetrekking geniet.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X