Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bussemaker schrapt monumenten- en scholingsaftrek toch niet

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gaat de aftrek voor monumenten en die voor scholing volgend jaar toch niet schrappen. Dat heeft Bussemaker woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer. Deze week probeerde Bussemaker de partijen te overtuigen om de regelingen aan te passen.

Met de huidige fiscale regelingen voor de scholingsaftrek en de monumentenzorg kan Bussemaker niet bijsturen. Dat is wel nodig, want het systeem is gevoelig voor fouten en onbedoeld gebruik, vindt ze. Ook zouden de aanpassingen gepaard gaan met een bezuiniging van in totaal 130 miljoen euro.

25 miljoen
Nu de belastingaftrek voor het onderhoud van monumentale panden volgend jaar niet verdwijnt, moet zij 25 miljoen euro op haar begroting zien te vinden. Dat bedrag kan nog hoger worden, omdat zij vreest dat eigenaren van monumentenpanden nu versneld werkzaamheden gaan uitvoeren.

Oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en SP vonden het plan van Bussemaker om de monumentenaftrek te schrappen te onduidelijk en niet goed onderbouwd. Ook bij de coalitiepartijen bestonden nog veel vragen.

Scholingsaftrek
Met de scholingsaftrek kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een belastingvoordeel als zij voor hun werk een opleiding volgen.

Bussemaker zoekt naar een manier waarbij vooral lage inkomens blijven profiteren van de opleidingssubsidie van het Rijk. In plaats van een belastingvoordeel wilde het kabinet gericht scholingsvouchers uitdelen aan werknemers met kwetsbare beroepen, zodat zij makkelijker van baan kunnen wisselen. Dat zou ruim 100 miljoen euro schelen.

Na veel kritiek vanuit de betrokken sectoren en de Tweede Kamer, gaat Bussemaker de komende tijd werken aan nieuwe voorstellen om beide fiscale aftrekregelingen te vervangen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X