Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


U gaat buiten Nederland werken

Gaat u permanent in een ander land dan Nederland werken, dan bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen zoals AOW, kinderbijslag en arbeidsongeschiktheid. U bent vanaf dat moment sociaal verzekerd in het land waar u werkt.

Als u voor uw werkgever tijdelijk buiten Nederland gaat werken, blijft u vaak wel in Nederland verzekerd. De SVB noemt dit detachering. U blijft in Nederland sociaal verzekerd als:
  • het land waar u gaat werken lid is van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte) of een verdrag met Nederland heeft gesloten over sociale zekerheid.
  • u in dienst bent van een Nederlandse werkgever.
  • uw werkgever uw loon doorbetaalt.
  • uw werkgever sociale verzekeringspremies inhoudt op uw loon en deze in Nederland afdraagt.
  • u de nationaliteit heeft van een land van de EU (Europese Unie) of de EER of van een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten en
  • u direct voorafgaand aan de detachering minstens 1 maand verplicht verzekerd was in Nederland.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X