Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Is heffing van leges voor de identiteitskaart vanaf 22 september 2011 wel mogelijk?

Gemeenten verlenen diensten aan hun burgers zoals het op aanvraag afgeven van een Nederlandse identiteitskaart. De kosten daarvan brachten de gemeenten aan de aanvrager in rekening (leges). De Hoge Raad oordeelde in een arrest van 9 september 2011 echter dat het persoonlijke belang dat de aanvrager bij de Nederlandse identiteitskaart heeft, minder groot is dan het algemeen belang dat daarmee gediend is doordat de burger zich kan identificeren. Er was dus geen sprake van een dienstverlening en daarom geen wettelijke basis voor legesheffing omdat de Gemeentewet alleen legesheffing toestaat bij dienstverlening. De gemeentelijke verordening waarin de legesheffing werd geregeld mag niet in strijd zijn met de (hogere) Gemeentewet. Met andere woorden: de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart was door dat arrest gratis geworden!

Door dit arrest liepen de gemeenten veel inkomsten mis. De wetgever schoot daarom de gemeenten te hulp met een zogenoemde Reparatiewet, die geldt vanaf 22 september 2011.

De belanghebbende in het arrest van deze maand vroeg op 26 september 2011 bij zijn gemeente een Nederlandse identiteitskaart aan. Hij kreeg een rekening van € 43,85 aan leges, maar was het daar niet mee eens. Er kwam een procedure en bij het Hof kreeg belanghebbende gelijk. De Reparatiewet had volgens het Hof wel een nieuw fundament mogelijk gemaakt, maar de betreffende gemeente had zijn regels niet aangepast en dus het nieuwe fundament niet gelegd. De gemeente kon dus nog steeds geen leges heffen, maar was het daar niet mee eens en stapte naar de Hoge Raad.

De Hoge Raad fluit het Hof terug. De Reparatiewet creëert volgens de Hoge Raad namelijk met ingang van 22 september 2011 voor de heffing van de leges een nieuwe fundament (nieuwe wettelijke grondslag) in de Gemeentewet. Dat werkt door in de gemeentelijke verordeningen die op de (gerepareerde) Gemeentewet zijn gebaseerd. Het is dus niet nodig dat de gemeenten nieuwe verordeningen maken en zij kunnen met ingang van 22 september 2011 gewoon weer leges heffen voor de Nederlandse identiteitskaart. Belanghebbende moest betalen.

Het arrest van de Hoge Raad kunt u vinden op rechtspraak.nl. Het arrest is uitgesproken op 27 maart 2015, zaaknummer 13/06195,ECLI:NL:HR:2015:743. Met zijn arrest volgt de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal, die kenmerk heeft ECLI:NL:PHR:2014:2252.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X