Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bonusplafond voor financiële sector gaat in op 7 februari 2015

Met de publicatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen vandaag in het Staatsblad treedt het bonusplafond morgen, op 7 februari 2015, officieel in werking. Op 27 januari jl. werd dit wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. Minister Dijsselbloem van Financiën: “Deze wet maakt onder meer een einde aan gouden handdrukken van meer dan een jaarsalaris van bestuurders en aan gegarandeerde bonussen in de financiële sector, maar biedt ook ruimte om bonussen achteraf terug te halen die niet terecht waren. De regels in Nederland zijn daarmee strenger dan in Europa. Dat is een bewuste keuze. Excessieve bonussen en vertrekvergoedingen zijn niet meer van deze tijd.”

In de wet zijn regels opgenomen over het beloningsbeleid van ondernemingen in de financiële sector. Zo moet elke onderneming beschikken over een beheerst beloningsbeleid en mogen bonussen in beginsel niet hoger zijn dan 20% van de vaste beloning. Voor personen die al werkzaam waren voor 1 januari 2015 is overgangsrecht opgenomen in de wet. Voor hen zal vanaf 1 januari 2016 het bonusplafond gelden. Voor personen die na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden, geldt het bonusplafond van 20% wel meteen.

Beperking vertrekvergoedingen
Ook vertrekvergoedingen worden beperkt. Zo kan een vertrekvergoeding niet meer worden uitgekeerd wanneer iemand zelf vertrekt bij een onderneming of wanneer die persoon ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Voor zogenaamde beleidsbepalers wordt de vertrekvergoeding beperkt op maximaal 1 jaarsalaris.

Bonusverbod bij staatssteun
Daarnaast wordt het bonusverbod bij staatssteun uitgebreid. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet is het bonusverbod niet alleen van toepassing op dagelijks beleidsbepalers van ondernemingen die steun genieten, maar ook op personen in het echelon daaronder. Tevens is de duur van het bonusverbod aangescherpt. Het eindigt pas op het moment dat de Staat geen enkel aandeel van de onderneming meer in handen heeft.

Vertrouwensherstel in de financiële sector
Het kabinet streeft naar een gezonde en betrouwbare financiële sector. Perverse prikkels, zoals hoge beloningen en bonussen, worden wereldwijd gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. Het nieuwe beloningsbeleid maakt deel uit van een groter geheel van uitbreidingen en aanscherpingen van regelgeving en toezicht naar aanleiding van de financiële crisis. Dit pakket aan maatregelen is er op gericht om bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X