Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Veel alimentatieherzieningen verwacht

Vanaf 1 januari 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en veranderen enkele andere kindregelingen. Voor betalers van kinderalimentatie kan dit een goede reden zijn om de rechter te vragen de alimentatie te verlagen of stop te zetten.

Mogelijke kwijtschelding alimentatie
Een belangrijke wijziging in de kindregelingen is dat sommige verzorgende ouders aanspraak kunnen maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’. Dit wordt bepaald aan de hand van het inkomen en vermogen. De expertgroep Alimentatiezaken, een groep familierechters die zich bezighoudt met alimentatiezaken, heeft geadviseerd deze ouderenkop bij de berekening van de alimentatie in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen. Mogelijk is de niet-verzorgende ouder daardoor minder, of zelfs helemaal geen alimentatie meer verschuldigd.

Rechter
Alimentatiebetalers kunnen niet op eigen houtje beslissen de alimentatie te verlagen. Ze moeten hiervoor met een wijzigingsverzoek naar de rechter stappen. Bij deze procedure is een advocaat verplicht. De verwachting is dat veel alimentatiebetalers dit zullen doen.
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) geeft tijdelijk adviezen over de hoogte van de alimentatie en hanteert daarbij dezelfde berekeningsmethode als rechters. Alimentatiebetalers kunnen zo inschatten of een wijzigingsverzoek zinvol is. Een advies van het LBIO kost vijftig euro.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X