Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Meerderheid schat AOW-leeftijd te laag in

Meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking krijgt zijn AOW-uitkering later dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken in het kader van de Pensioen3daagse. De AOW-leeftijd loopt op tot 67 jaar in 2023, waarna de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan de levensverwachting.

Een jongere van 35 jaar moet naar verwachting doorwerken tot hij minimaal 70 jaar is. Nog geen derde is zich hiervan bewust. Ook een grote groep 40- tot 55-jarigen is zich er niet bewust van dat zij na hun 67ste moeten doorwerken. Nog geen kwart van de 45- tot 49-jarigen realiseert zich dat de eerste AOW-uitkering op 68-jarige leeftijd wordt uitbetaald.

Pensioen
Slechts 11 procent verdiept zich regelmatig in zijn pensioen, terwijl de meerderheid van de Nederlanders de noodzaak wel inziet. De helft van de ondervraagden kan de benodigde pensioenuitkering niet inschatten. Degene die wel een schatting maken, zijn onzeker over het antwoord. De respondenten denken 71 procent van het laatstverdiende inkomen nodig te hebben, terwijl zij verwachten 60 procent van het laatstverdiende loon te krijgen.

Doorwerken
Een derde noemt doorwerken als maatregel om het inkomen aan te vullen. De helft van de ondervraagden zegt vermogen op te bouwen, deels via de eigen woning.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X