Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen extra collectief betaalde vrije dag op 5 mei

VNO-NCW en MKB-Nederland voelen niks voor een extra vrije dag voor iedereen op 5 mei. ‘Het idee van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is sympathiek, maar gaat gemakkelijk voorbij aan het feit dat de rekening bij de ondernemers – en daarmee de economie – komt te liggen’, stellen de ondernemingsorganisaties. Zij vinden dat Nederlandse werknemers al veel vrije dagen hebben.

Uitdijende regelingen
Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen werknemers ‘veelvuldig’ verlof claimen op grond van de ‘steeds uitdijende’ wettelijke verlofregelingen. Zij wijzen er bovendien op dat het geven van meerdere vrije dagen in een kort tijdsbestek het risico inhoudt dat ook massaal vrij wordt genomen in de tussenliggende periode. Ondertussen moet het werk wel worden gedaan.

Andere verdeling
Extra of nieuwe doelen moeten niet leiden tot meer vrije dagen, maar hoogstens tot een andere verdeling of tot meer flexibiliteit bij de inzet van verlofdagen, vinden de ondernemingsorganisaties. Wie toch vrij wil op 5 mei kan een vrije dag vragen bij zijn werkgever. De ondernemingsorganisaties roepen met de vakbonden wel op om eens in de vijf jaar vrij te geven op 5 mei, zoals in 2015.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X