Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Afschaffing meldplicht EU-burgers nu definitief

EU-/EER-burgers en Zwitsers die in Nederland wonen (en werken) hoeven zich niet meer te melden bij de IND. Staatssecretaris Teeven informeerde de Tweede Kamer eind 2013 al over het voornemen om deze meldplicht (met terugwerkende kracht) af te schaffen. De IND berichtte hier ook al eerder over. Op 16 juli jl. is afschaffing van de meldplicht voor EU-burgers definitief geworden door publicatie in het Staatsblad van het besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit. Dit besluit werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Ongewijzigd
EU-onderdanen die verblijf aanvragen voor een familielid met een niet-EU-nationaliteit (zgn. derdelanders) moeten zich nog wel inschrijven bij de IND. Inschrijving is in deze situatie een indicatie van rechtmatig verblijf van de hoofdpersoon op het moment van de aanvraag. De IND blijft ook (ongevraagd) het verblijfsrecht van EU-burgers toetsen in specifieke situaties naar aanleiding van signalen van betrokken instanties dat ze mogelijk niet (meer) voldoen aan de voorwaarden van rechtmatig verblijf.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X