Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederland heeft spaaroverschot

Het saldo op de lopende rekening van Nederland is de laatste jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat er een spaaroverschot is ontstaan doordat er meer inkomsten dan uitgaven zijn. Volgens de centrale bank zijn huishoudens in de laatste decennia minder gaan sparen, maar bedrijven juist meer. "De grote multinationals, het omvangrijke pensioenvermogen en de lange huishoudbalansen hebben een grote statistische invloed op de Nederlandse besparingen", aldus DNB.

Huishoudens
Het spaarsaldo van huishoudens is sinds halverwege de jaren negentig gedaald, omdat veel consumenten de overwaarde op de eigen woning hebben verzilverd. Door een stijgende woningwaarde konden huishoudens extra krediet opnemen en zijn er minder reserves. Ook het spaargeld voor pensioen is gedaald. De pensioenpremies zijn weliswaar toegenomen, maar door de vergrijzing zijn de pensioenuitkeringen ook gestegen.

Bedrijven
Sinds eind jaren negentig zijn Nederlandse bedrijven juist meer gaan sparen, wat resulteert in lagere binnenlandse investeringen en hogere ingehouden winsten. Vooral multinationals spelen een belangrijke rol bij het spaaroverschot. In landen waar het bedrijfsleven veel in het buitenland investeert, zoals Nederland, spaart het bedrijfsleven namelijk doorgaans meer. Hoewel dividend veelal naar buitenlandse beleggers afvloeit, zorgen de ingehouden winsten voor een hoger spaarsaldo.

Indicator
De Europese Commissie gebruikt het saldo op de lopende rekening van Nederland als indicator voor de economische gezondheid. Met een gemiddelde omvang in de afgelopen drie jaar van 9,2 procent ligt het Nederlandse overschot op een relatief hoog niveau, en boven de Brusselse grenswaarde van 6 procent.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X