Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wiebes maakt informatie oliemaatschappijen over accijnsverhoging niet openbaar

Staatssecretaris Wiebes van Financiën zal geen informatie openbaar maken die hij van oliemaatschappijen heeft gekregen over de effecten van de accijnsverhoging op diesel en LPG. Dit heeft de bewindsman geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA).

Volgens Wiebes is de informatie die hij van oliemaatschappijen heeft gekregen bedrijfsvertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie. De oliemaatschappijen hebben meegewerkt onder de expliciete voorwaarde dat de staatssecretaris die informatie niet zou delen met derden. Zonder vrijwillige medewerking van die oliemaatschappijen zou het voor de staatssecretaris niet goed mogelijk zijn geweest om een analyse te maken van de grenseffecten van de accijnsverhoging. Noch op grond van art. 68 van de Grondwet, noch op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is het verstrekken van de gevraagde informatie verplicht voor de staatssecretaris.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X