Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederlander loopt minste risico op armoede

Nederlanders lopen binnen de Europese Unie het minste risico op armoede of sociale uitsluiting. Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de prestaties van Nederland op de beleidsthema’s van de Europa 2020-strategie. In Nederland loopt 15 procent van de inwoners kans op armoede of sociale uitsluiting, in de Europese Unie als geheel is dit bijna een kwart van de bevolking. Van armoede is sprake als het inkomen lager is dan 60 procent van het doorsnee inkomen.

Nederland heeft in het kader van de Europa 2020-strategie bij het terugbrengen van armoede en sociale uitsluiting vooral ingezet op een afname van het aantal personen in huishoudens met een lage werkintensiteit. Dit aandeel is echter gestegen van 8,2 procent in 2008 tot bijna 9 procent in 2012. In huishoudens met een lage werkintensiteit werken de volwassenen niet of nauwelijks.

Hoger opgeleiden
Ook op het gebied van hoger opgeleiden scoort Nederland beter dan gemiddeld in de EU. Nederland heeft nu al meer hoogopgeleide 30- tot 35-jarigen dan de 40 procent die het heeft afgesproken voor 2020. Met hernieuwbare energie loopt Nederland echter achter op de meeste EU landen. Alleen Malta, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk doen het minder goed. Ook is het uiteindelijke doel nog ver weg. In 2012 kende Nederland een aandeel van 4,5 procent hernieuwbare bronnen in de energieconsumptie. In 2020 moet dit 14 procent zijn. Ieder land binnen de EU heeft eigen doelstellingen afgesproken richting 2020. De Europa 2020-strategie is gericht op het stimuleren van economisch groei.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X