Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


120.000 verzekerden betalen al jaren geen zorgpremie

Er zijn meer dan 120.000 mensen die al jaren niet of nauwelijks zorgpremie betalen en deze groep wordt steeds groter. Inmiddels staat er al bijna één miljard euro aan premieschuld open bij wanbetalers. Elke maand loopt dat bedrag met 20 miljoen euro op. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

"Het is zorgelijk dat het bedrag iedere maand doorgroeit. Het lukt dus niet om de dingen die opgelegd worden ook daadwerkelijk betaald te krijgen door deze mensen", zegt Piet de Bekker. Hij is gezondheidseconoom bij Zorgvuldig Advies en deed in 2011 in opdracht van het ministerie van VWS een evaluatie van de zogenoemde 'wanbetalersregeling'.

Hardnekkige wanbetalers
Wanbetalers belanden in deze regeling als zij 6 maanden hun premie niet afdragen. Vanaf dat moment betaalt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de premie aan de zorgverzekeraar en legt het de wanbetaler een premie plus 30 procent boete op.

Voor nieuwe gevallen werkt deze regeling redelijk. Het merendeel betaalt zijn openstaande schulden na een paar maanden af. De hardnekkige wanbetalers stromen echter nauwelijks uit. De Bekker: "Een deel van de mensen is heel moeilijk te bereiken. Deurwaarders hebben ook niet altijd de mogelijkheid om dat te innen. Het zijn ook mensen die bewust willen ontsnappen van de solidariteit die de samenleving van ze vraagt."

773 miljoen euro
Uit cijfers van het CVZ die RTL Nieuws heeft opgevraagd, blijkt dat er op dit moment voor 773 miljoen euro openstaat aan langlopende schulden. Volgens experts komt daar nog ongeveer 180 miljoen euro bij aan onbetaalde premies aan zorgverzekeraars inclusief de incassokosten en onbetaalde eigen risico. Daarmee is het totale openstaande bedrag opgelopen naar 953 miljoen.

In een reactie laat minister Schippers van Volksgezondheid weten dat ze het onacceptabel vindt als mensen hun zorgpremie niet betalen. "De bestaande wanbetalersregeling, waarbij bijvoorbeeld de zorgtoeslag en een deel van het inkomen automatisch worden ingehouden, wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig verbeterd", aldus de minister.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X