Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Loonstrookjeseffecten voor januari 2014

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft een overzicht met de loonstrookjeseffecten voor januari 2014. Dit overzicht geeft hij in een brief aan de Tweede Kamer waarin Asscher aangeeft hoe het kabinet invulling geeft aan de motie Groot. In de motie Groot verzoekt de Kamer de regering lessen te trekken uit de gang van zaken rond de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip.

Het kabinet heeft gezien dat meer duiding van het loonstrookje vanuit het kabinet nodig is. Dit is vooral van belang in jaren waarin beleid grote gevolgen voor het loonstrookje heeft. Het kabinet zal jaarlijks gaan rapporteren over de ontwikkeling van het loonstrookje.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X