Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Langer werken: NEE

Nederland is nog lang niet klaar om veel langer door te werken. Maar liefst 40 procent van de werknemers denkt zelf niet te kunnen doorwerken tot 67 jaar.

Doorwerken? Alsjeblieft niet!
Zelfs de oude grens van 65 jaar vinden de meeste Nederlandse werknemers te hoog. Gemiddeld willen ze stoppen op een leeftijd van ruim 64 jaar. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek onder duizenden, in uiteenlopende beroepsgroepen werkende Nederlanders, uitgevoerd door bureau GfK in opdracht van verzekeraar Delta Lloyd.

De resultaten staan haaks op het beleid van de overheid. De leeftijd waarop de AOW ingaat, wordt in snel tempo naar 67 jaar gebracht en zal mogelijk op termijn nóg hoger worden. Slechts 17 procent van de werknemers wil ook doorwerken tot die 67 jaar. Veel Nederlanders echter vrezen de verhoging, omdat zij denken dat zo lang doorwerken niet kan.

Ingrid de Graaf, algemeen directeur commerciële divisie Delta Lloyd, noemt de resultaten van het onderzoek „een bewijs dat er een grote kloof zit tussen tot welke leeftijd mensen willen werken en denken te moeten werken”. Het is overigens niet zo dat werknemers alleen maar te lui zijn om door te werken. De Graaf: „Bijna zeven op de tien mensen geven aan dat doorwerken na 65 jaar lichamelijk te zwaar wordt. Natuurlijk is het ook zo dat mensen liever iets anders doen dan werken of dat ze vinden dat ze al lang genoeg hebben gewerkt.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat de leeftijd van de werknemer een rol speelt bij de vraag wanneer men wil stoppen met werken. Hoe jonger de werknemer, hoe eerder hij of zij wil stoppen. Werknemers tussen de 21 en 34 jaar oud willen al op 63-jarige leeftijd stoppen. Juist die groep zal veel langer moeten doorwerken. In het nieuwe pensioenakkoord is vastgelegd dat de pensioenleeftijd zal oplopen in gelijke pas met de levensverwachting.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X