Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


85 rijksten net zo rijk als halve wereldbevolking

De allerrijksten der aarde zullen niet zo snel de bus nemen. Maar wie de 85 allerrijksten wel zo ver krijgt, zou de kleine club mensen in een dubbeldekker kwijt kunnen. Voor de beeldvorming: de passagiers van die ene bus bezitten net zo veel geld als de armste helft van de gehele wereldbevolking: 3,5 miljard mensen. Een verdeling die volgens Oxfam Novib 'een bedreiging vormt voor de politieke stabiliteit en de sociale spanningen kan versterken'.

In aanloop naar het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos, waar de internationale zakenwereld en de politiek elkaar deze week treffen, bracht de liefdadigheidsinstelling een rapport uit met aanbevelingen. Oxfam veroordeelt de verderfelijke impact van de steeds groter wordende kloof tussen de kleine groep superrijken en miljoenen andere burgers. Die kloof kan tot sociale onrust leiden, zo concluderen zij.

Het WEF ziet de financiële crisis, werkloosheid, ongelijkheid en politieke en sociale onrust als de grootste bedreigingen van de mondiale welvaart. Een grote onderliggende zorg is het verlies van het geloof in mondialisering van de economie. Al deze onderwerpen staan in Davos dan ook hoog op de agenda.

'Naar macht graaien'
Oxfam-directeur Winnie Byanyima zal ook in Zwitserland aanwezig zijn om aandacht te vragen voor het grote verschil in welvaart. 'Het is verbluffend dat in de 21ste eeuw de armste helft van de wereldbevolking, dat zijn 3,5 miljard mensen, niet meer bezitten dan een kleine elite die makkelijk in een dubbeldeksbus zou passen,' laat zij weten aan The Guardian.

Volgens Oxfam is deze verdeling niet plots ontstaan. De groeiende ongelijkheid wordt gedreven door het zogenoemde 'graaien naar macht' door de welvarende elite, die politieke processen beïnvloedt en de regels van economische systemen altijd in haar voordeel weet te sturen.

In het rapport 'Working For The Few' stelt de organisatie dat het gevecht tegen armoede niet kan worden gewonnen als de extreme ongelijkheid in welvaart niet ook ook wordt aangepakt. 'Toenemende ongelijkheid creëert een vicieuze cirkel waardoor welvaart en macht steeds meer in handen is van een kleine club mensen, en de rest van ons moet vechten om de kruimels die overblijven,' aldus Byanyima.

Geen belastingen ontduiken
Oxfam hoopt dat de aanwezigen in Davos bereid zijn zelf het probleem aan te pakken door niet langer belastingen te ontduiken en politieke vriendendiensten te regelen. Naast die discutabele instelling kan economische ongelijkheid ook andere sociale problemen, als gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de werkvloer, versterken.

De vertegenwoordiging van de aanwezigen in Davos is hiervan een tekenend voorbeeld. In 2013 was 17 procent van de aanwezigen vrouw, dit jaar is dat gedaald naar 15 procent.

Te veel invloed
Volgens een poll in het onderzoek geeft tweederde van de ondervraagden uit verschillende landen in de wereld aan, dat zij geloven dat de rijken te veel invloed hebben over wat er gebeurt in het land. Zorgen hierover waren het grootst in Spanje, gevolgd door Brazilië en Spanje. In Nederland werden daar de minste zorgen over gemaakt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X