Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verschil in UWV-premies ZW en WGA groot

Bedrijven moeten zeer diverse bedragen voor de ZW en WGA betalen. Waar het ene bedrijf in 2014 € 90.000 gaat betalen, betaalt het andere bedrijf in dezelfde sector met € 620.000 ruim 6 keer zoveel. Dit verschil loopt de komende jaren bovendien op tot een factor 16. Dit blijkt uit een analyse van Mercer.

“Hoewel nu nog een beperkt deel van de werkgevers wordt aangeslagen met een hoge premie neemt dat de komende jaren toe,” verklaart Leo Bil, ZW en WGA-expert bij het onderzoek- en adviesbureau. “Als je ervoor zorgt dat werknemers snel uit de Ziektewet raken, betaal je minder premie en hoef je ook minder geld opzij te zetten voor de toekomst. Dat geldt vanaf nu dus niet alleen voor werknemers met een vast contract maar ook werknemers met een tijdelijk contract. De wetgever wil zo een goede aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid aanmoedigen. Het UWV is namelijk onvoldoende in staat gebleken om mensen in de Ziektewet effectief te re-integreren, gezien het feit dat de instroom in de WGA ruim tweemaal zo hoog is als die voor werknemers met een vast contract.”

Eigen risicodrager
Werkgevers kunnen de re-integratie van werknemers met een tijdelijk contract zelf aanpakken door uit het publieke bestel te stappen en eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden.

Eigen risicodrager vanaf 2016
Voor tijdelijke werknemers kan dat pas vanaf 1 januari 2016. Door een aanpassing in de wet (19 december in de Staatscourant gepubliceerd) wordt de noodzaak voor bedrijven om de instroom in de WGA te verlagen de eerstkomende jaren beperkt aldus Mercer.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X