Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Notarissen willen Hemadienst blokkeren

Het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt dat notarissen geen medewerking moeten verlenen aan de notarisservice van de Hema, die onlangs gelanceerd is. De KNB gaat de kwestie voorleggen aan de tuchtrechter, zo laat de organisatie weten. Volgens de organisatie is het niet duidelijk of de betrokken notarissen zich wel houden aan de notariële wet- en regelgeving. Vooral bij het vervullen van de zorgplicht zet de KNB vraagtekens.

De organisatie wil een discussie starten onder notarissen over hoe de beroepsgroep in de toekomst om kan gaan met dergelijke ontwikkelingen. Het gebeurt steeds vaker dat een deel van het werk van notarissen wordt overgelaten aan consumenten zelf. "Wij denken dat deze service op gespannen voet staat met de regels en vragen ons af of dit wel veilig is", zo laat KNB-woordvoerder Nora van Oostrom weten aan NU.nl. "Notarissen hebben een voorlichtingsfunctie en een beschermende functie en de vraag is of zij die rollen nog wel ten volle vervullen."

Online
Hema liet eind oktober weten een notarisservice voor consumenten te introduceren. Klanten stellen online een standaard samenlevingscontract of een testament op, dat daarna wordt ondertekend door een notaris die mensen zelf kunnen uitkiezen. Na ondertekening door de betreffende notaris is de akte rechtsgeldig. "Het concept is heel innovatief", aldus Van Oostrom. "Normaal begin je met het in kaart brengen van de situatie. Cliënten zitten nu niet bij de notaris aan tafel en maken zelf een selectie. Dat is een totaal andere manier van aanvliegen. De vraag is of de notaris zo niet te veel uit de keten verdwijnt. Daar maken wij ons grote zorgen over."

Verbaasd
Een woordvoerster van de Hema laat in een reactie weten "verbaasd" te zijn over de actie van de KNB. "Wij zijn van mening dat we dit netjes gedaan hebben volgens de richtlijnen. Bovendien is het concept niet helemaal nieuw, maar blijkbaar leidt dit tot een schrikreactie bij notarissen." Inmiddels zijn er al enkele honderden aktes gepasseerd via de notarisdienst van de Hema. "We hebben een nieuwe doelgroep aangeboord, zoals bijvoorbeeld jongeren die voor het eerst gaan samenwonen en anders waarschijnlijk helemaal geen samenlevingscontract zouden hebben opgesteld."

Kamervragen
Vanuit de SP werden een dag na bekendmaking van de nieuwe Hemadienst al Kamervragen gesteld aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Tweede Kamerlid Jan de Wit wil weten of de minister deze werkwijze wenselijk vindt en of er voor consumenten en notarissen voldoende ruimte is om een goede belangenafweging te maken. De Wit maakt zich zorgen of cliënten wel voldoende voorgelicht zullen worden.

De tuchtrechter moet nu gaan bepalen of de notarisservice van de Hema inderdaad, zoals de KNB denkt, niet of gedeeltelijk niet door de beugel kan. Als dat zo is, zal de kersverse dienst wellicht weer gestaakt moeten worden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X