Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Arrest Hoge Raad scheelt schatkist mogelijk 1 miljard euro

Nederland hoeft geen dividendbelasting terug te betalen aan buitenlandse beleggingsinstellingen. Met dit oordeel vernietigde de Hoge Raad vrijdag een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch. De uitspraak betekent een meevaller voor de schatkist van mogelijk 1 miljard euro.

In maart vorig jaar had het hof nog beslist dat een in Finland gevestigd beleggingsfonds aanspraak kon maken op teruggaaf van eerder ingehouden dividendbelasting. De staatssecretaris van Financiën ging hiertegen in cassatie bij de Hoge Raad. Die oordeelde vandaag dat een buitenlands fonds niet vergelijkbaar is met een in Nederland gevestigde rechtspersoon. Het niet verlenen van teruggaaf van ingehouden dividendbelasting was volgens het gerechtshof een willekeurige indirecte discriminatie en in beginsel in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer. Maar de Hoge Raad is het daarmee niet eens.

Volgens accountantsorganisatie KPMG lagen er duizenden vergelijkbare claims en kon de strop voor de schatkist oplopen tot meer dan 1 miljard euro. Financiën wilde geen bedrag noemen. Het ministerie zei dat de dividendbelasting met een opbrengst van 2,5 miljard euro op de begroting staat. Financiën had voor de rechtbank in Breda in eerste instantie wel gelijk gekregen in de zaak tegen het Finse beleggingsfonds.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X