Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Inschrijving GBA niet doorslaggevend voor belastingplicht

De belastingplicht kan niet ontlopen worden door uitschrijving uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Dat zegt staatssecretaris Weekers van Financiën in antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Groot en Recourt over belastingontduiking door criminelen die hun belastingplicht ontlopen door zich uit te schrijven uit de GBA.

Weekers stelt dat deze misdadigers ook gedurende hun inschrijving in de GBA geen belastingaangifte over hun criminele activiteiten deden. Het al dan niet ingeschreven zijn in de GBA is op zichzelf niet doorslaggevend voor de belastingplicht. De belastingplicht kan niet ontlopen worden door uitschrijving uit de GBA.

In januari 2013 heeft de FIOD besloten nader onderzoek te doen naar bedoeld fenomeen. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de verschillende typen criminelen die zich bij het GBA uitschrijven om zo justitieel en fiscaal buiten het zicht van de overheid te blijven. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kunnen passende maatregelen genomen worden.

Op de vraag wat hij ervan vindt om bij emigratie meteen af te rekenen van de op de emigrant rustende belastingclaim antwoordt Weekers dat het sterk valt te betwijfelen of een directe afrekening van de belastingclaim bij emigratie houdbaar is in Europeesrechtelijk verband. Bij vennootschappen is al eerder beslist dat een eindheffingsregeling, waarbij meteen moet worden afgerekend over latente meerwaarden bij verplaatsing van de vennootschap naar het buitenland, in strijd is met EU-recht. Een directe invordering van de belastingclaim bij emigratie vormt een belemmering voor de vrijheid van vestiging en daarmee een verstoring van de Europese interne markt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X