Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Anti-fraudebeleid Belastingdienst leidt tot extra accountantskosten kinderopvang

Kinderopvanginstellingen moeten in bepaalde gevallen extra accountantskosten maken door het strengere anti-fraudebeleid van de Belastingdienst bij kinderopvangtoeslagen. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is het deels een keuze van de grote kinderopvangorganisaties zelf. Maar dat het anti-fraudebeleid tot meer administratieve lasten in de sector leidt, staat vast.

Ouders mogen vanaf 1 december niet meer zomaar hun kinderopvangtoeslag laten uitbetalen aan de instelling waar hun kind verblijft. Deze methode is fraudegevoelig en vaak is een onterecht uitgekeerde toeslag niet meer terug te vorderen. Ouders moeten vanaf december een bankrekeningnummer opgeven dat op hun eigen naam staat. Daar wordt de toeslag op gestort.

Omdat veel kinderopvanginstellingen problemen met wanbetalers verwachten als zij de toeslagen niet meer rechtstreeks op hun bankrekening krijgen, maakt de Belastingdienst een uitzondering. ‘Bekende en vertrouwde’ kinderopvangorganisaties kunnen een accountantsverklaring laten opstellen voor de Belastingdienst. Zij mogen dan wel rechtstreeks het geld ontvangen zonder dat zij voor eventuele fraude moeten opdraaien.

Asscher schrijft in zijn brief aan de Kamer: ‘Het partnerschap houdt in dat de Belastingdienst op basis van wederzijds vertrouwen met bekende en vertrouwde kinderopvangorganisaties een convenant aangaat dat afspraken bevat over frequente aanlevering van gegevens aan de Belastingdienst over o.a. het gebruik van ouders. De voorwaarde van aansprakelijkheid blijft hier beperkt tot aansprakelijkheid van de kinderopvanginstelling in het geval er sprake is van verwijtbaar handelen. Een van de voorwaarden voor het aangaan van een partnerschap is een verklaring van een accountant die inhoudt dat de desbetreffende kinderopvanginstelling voldoet of zal voldoen aan de eisen die horen bij het partnerschap. Die verklaring brengt kosten met zich mee.’

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X