Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Maximumtarief voor rijbewijs vastgesteld

Met ingang van volgend jaar mogen gemeenten maximaal € 38,48 rekenen voor een nieuw rijbewijs. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het vaste tarief voor het rijbewijs. Met de invoering van het maximumtarief wordt een einde gemaakt aan de grote verschillen tussen de prijs die gemeenten rekenen voor een nieuw rijbewijs.

In de Wegenverkeerswet 1994 komt een bepaling dat een burgemeester bij de vaststelling van een tarief voor de afhandeling van een rijbewijsaanvraag niet boven een landelijk vastgesteld maximum mag gaan. Het kabinet heeft dit tarief vastgesteld en zal het ontwerpbesluit daarvoor voor advies naar de Raad van State sturen. Het voorstel voor de benodigde aanpassing van de Wegenverkeerswet ligt bij de Tweede Kamer. Inzet is dat het maximumtarief op 1 januari 2014 van kracht wordt.

Gemeenten staat het nu nog vrij om te bepalen hoeveel ze aan de burgers doorrekenen voor de afhandeling van de aanvraag. Dit aanvullend op het vaste bedrag voor de productie van het document zelf (€9,70). Uit onderzoeken is gebleken dat de kosten die gemeenten doorrekenden naar de burger voor de afhandeling van de aanvraag sterk konden verschillen. Waar het gemiddelde tarief voor een rijbewijs in Nederland enkele jaren terug op € 42,31 lag, waren er ook gemeenten die € 60 rekenden voor een rijbewijs.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X