Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingplan 2014

In het Belastingplan 2014 worden verschillende maatregelen uit het regeerakkoord uitgevoerd. De maatregelen hebben als doel het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De hoofdzaak is een solide belastingopbrengst. Een ander belangrijk punt is fraudebestrijding. Er komen maatregelen om het belastingstelsel beter bestand te maken tegen fraude. Ten slotte maken de belastingplannen het belastingstelsel ook eenvoudiger.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X