Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst wil afspraken met Marokko en Turkije voor box 3-controle

De Belastingdienst wil afspraken maken met Marokko en Turkije over het automatisch uitwisselen van gegevens over vastgoed. Dat antwoordt staatssecretaris Weekers op vragen van SP-kamerlid Bashir over het controleren van box 3 aangiften.

Automatische uitwisseling
Zo kunnen Nederlandse belastingplichtigen die een huis of ander onroerend goed in Marokko of Turkije niet hebben opgegeven bij de Belastingdienst, worden aangepakt. Nederland kan Turkije en Marokko nu ook om informatie vragen over onroerend goed, maar de uitwisseling gaat nog niet automatisch.

2015
Die onderlinge automatische uitwisseling van bepaalde categorieën inlichtingen die voor de Belastingdienst van belang zijn, gaat wel binnen de EU werken, vanaf 2015. De eerste uitwisseling zal dan betrekking hebben op het belastingjaar 2014.

Selectiecriteria en doorlooptijd controle
Weekers gaat niet in op de vragen over de selectiecriteria voor de controle. "Selectiecriteria zijn onderdeel van de controlestrategie van de Belastingdienst. Om toekomstig misbruik te voorkomen kan ik geen mededelingen doen over de werkwijze bij controle." De doorlooptijd bij een box 3-controle is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de potentiële correctie, of en de mate waarin contact met de belastingplichtige noodzakelijk is, de reactietermijn die de belastingplichtige op vragen in acht neemt.

Bronnen box 3-controle
Voor het belastingjaar 2012 heeft de Belastingdienst met name gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
  • banksaldi- en spaartegoeden;
  • waarde effectenportefeuilles;
  • leningen en andere schulden;
  • buitenlandse spaartegoeden;
  • gegevens van andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis.
Uitbreiding
Het streven is om het vooraf invullen van aangiften verder uit te breiden. Voor box 3 geldt dit voor de kapitaalverzekeringen. De koers voor deze uitbreiding is realisatie per belastingjaar 2014. De Belastingdienst kan gegevens van het Kadaster opvragen. De opgevraagde gegevens worden door de Belastingdienst met de gegevens in de aangifte vergeleken. Er vindt geen automatische gegevensuitwisseling met het Kadaster plaats.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X