Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wat te doen als ik geen definitieve aanslag ontvang van de Belastingdienst?

Ik heb in 2007 de gebruikelijke belastingaangifte gedaan. Vervolgens heb ik een voorlopige aanslag ontvangen en betaald, maar tot nu toe heeft de Belastingdienst mij geen definitieve aanslag gestuurd. Wat is mijn positie?

In principe moet de Belastingdienst de definitieve aanslag uiterlijk drie jaar na afloop van het belastingjaar opleggen. Dat kan worden verlengd met eventueel aan u verleend uitstel. Als de belastinginspecteur vergeet een definitieve aanslag op te leggen, moet de voorlopige aanslag worden vernietigd en dient u het geld dat u op de voorlopige aanslag heeft betaald, terug te ontvangen. Daar is jurisprudentie over. De Hoge Raad heeft overigens ook bepaald dat ingehouden loonheffing en ingehouden dividendbelasting dan niet door de fiscus hoeven te worden teruggegeven.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X