Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Twaalf posten: helaas niet aftrekbaar

Een bloemlezing van wat echt niet opgevoerd kan worden.

Kind in de bijstand
Krijgt uw kind een bijstands­uitkering en ondersteunt u uw kind financieel? Helaas, dit kunt u niet aftrekken als kosten levensonderhoud.

Heffingskorting
Iedere werknemer heeft recht op de Algemene heffingskorting. Maar als u twee of meer banen hebt, mag u de Algemene heffingskorting maar bij één inkomstenbron toepassen. Doet u dat niet, dan kunt u een flinke naheffing van de fiscus verwachten.

Thuiszorg
De eigen bijdrage die u betaalt voor de thuiszorg of voor een verblijf in een zorginstelling is niet meer aftrekbaar.

Rente hypotheek kind
Als u een hypotheek hebt genomen om uw kind aan een woning te helpen, is de rente die u daarvoor betaalt niet aftrekbaar. Wel vermindert de schuld uw ­vermogen in box 3.

Gezond leven
Leeft u gezond? Werkt u zich een paar keer per week in het zweet bij de fitness- of sportclub? Eet u uitsluitend biologisch? De fiscus betaalt er niet aan mee.

Erftax & schenktax
Hebt u erfbelasting of schenkbelasting betaald? Helaas, dit kunt u niet aftrekken.

ANW
Stel: u sluit een verzekering af om uw partner te behoeden voor het ANW-gat (wie jonger is dan 65 jaar krijgt vaak geen uitkering meer van de Algemene Nabestaandenwet). De premie van deze verzekering kunt u waarschijnlijk niet aftrekken. Dat kan alleen als u tussen 1 januari 1950 en 1 juli 1956 geboren bent; bovendien moest u al getrouwd zijn met uw partner vóór 1 juli 1996.

Nieuw testament
Uw nieuwe testament laat u opstellen om te zorgen dat uw nalatenschap daar terecht komt waar u het graag wilt hebben, de kosten van dit testament moet u voor eigen rekening nemen, de fiscus betaalt niet mee.

Zelf dokteren
Hebt u op eigen initiatief medicijnen gekocht of een medische handeling ondergaan, dan zijn de kosten die u gemaakt hebt niet aftrekbaar, dat is alleen het geval als u een en ander op advies van een arts hebt gedaan.

Teveel ontvangen huurtoeslag
Moet u huurtoeslag terugbetalen, bijvoorbeeld omdat uw vermogen of inkomen hoger was dan eerder door de fiscus veronderstelt, dan is het bedrag dat u eerder teveel ontvangen hebt geen aftrekpost.

Pensioen van ex
Betaalt uw pensioenfonds het pensioen waar uw ex-echtgenote recht op heeft direct aan haar uit, dan mag u haar pensioen niet bij uzelf in rekening brengen als persoonlijk verplichting.

Moeders uitvaart
Maakt u kosten voor de uitvaart van uw moeder of een andere dierbare, dan zijn die kosten niet bij u in mindering te brengen. U moet ze zelf dragen of in mindering brengen op de erfenis.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X